Bästa årsföreningskollega och årsring

Äntligen har pandemin släppt lite av sitt grepp och vi kan börja umgås normalt. Det innebar att vi kunde genomföra ett fysiskt årsmöte på Löwenbrau i slutet av mars då föregående års resultat godkändes och lades till handlingarna och en ny styrelse valdes.
Ordförande: Göran Vitell
Skattmästare: Ronny Hellström
Matrikelansvarig: Hans Heilbom
Klubbmästare: Leif Engman och Tom Kärrlander

Vi hade vårt konstituerade styrelsemöte i början på juni. Jämfört med mina styrelsekollegor med lång erfarenhet i årsföreningsverksamheten är jag som ordförande mycket ny. Bara några år.

Min bakgrund är gruvingenjör på KTH som började min yrkeskarriär på Atlas Copco för att sedan ägna mig åt stålindustrin i Bergslagen via Hofors, Hallstahammar och Smedjebacken. I de två sista orterna som vd.
Mina sista år som yrkesverksam var som huvudägare och vd för ett företag som tidigare varit en division i ett börsnoterat företag och som tillverkade tunna folieelement för elektrisk uppvärmning (ex vis ytterbackspeglar på fordon, handtagsvärmare på motorsågar, etc, mer än 1000 olika applikationer).
Efter sju framgångsrika år sålde jag företaget och köpte en skogsfastighet i södra Dalarna. Nu är jag skogsbonde som pendlar mellan Nacka och Dalarna.

Jag ser fram emot arbetet som ordförande i Sällskapet Årsringarna och vill här ta tillfället i akt att önska alla medlemmar i årsföreningarna och alla årsringar en riktigt skön sommar fri från pandemi och full av solsken.

Simma inte för långt ut!

Nacka den 16 juni 2022
Göran Vitell
ordförande

 

Vad är Sällskapet Årsföreningarna (SÅ) och vad vill vi?

Vi är en s.k paraplyorganisation som samordnar och utvecklar 16 st årsföreningar och ett 40-tal årsringar i Stockholmsområdet. Vi arbetar också aktivt för att få igång nya föreningar, främst för män födda från år 1949 och framåt. Syftet med all vår verksamhet är att för män, födda samma år och samordnade i en förening, skapa en trivsam social samvaro genom olika gemensamma aktiviteter.

 

Årsföreningar

Vad är då en årsförening: jo, en obunden och opolitisk förening för män, som enligt ovan, är födda samma år. Idag finns föreningar med medlemmar födda från 1928 fram till födda år 1948 – totalt berör det ca 1.500 personer. Varje förening har en symbolisk medlemsavgift och ett huvudmål för den är att ha ett socialt, rikt liv tillsammans, vilket görs genom olika gemensamma och uppskattade aktiviteter.

Årsringar

Den person som är i 70-årsåldern, och av flera olika anledningar fått sin årsförening upplöst, kan bli en s.k. årsring. Tillsammans med ett 40-tal motsvarande bröder och en symbolisk medlemsavgift genomför SÅ här årligen sex olika gemensamma aktiviteter för denna grupp.
 

Vad händer nu - kort information om dagsläget

Det viktigaste nu är att betala årsavgiften för föreningarna (350 kr) och årsringarna (200 kr). När så lång tid gått in i året har vi beslutat att årsavgiften gäller även för 2023.

Betala görs enklast genom att via sin internetbank knappa in Bg 118-8853 som betalningsmottagare, trycka på Hämta mottagare som visar Sällskapet Årsringarna och sedan betala sin årsavgift. OBS! Glöm inte uppge betalarens namn. OBS!

Sedan återkommer våra klubbmästare i sinom tid med höstens program för våra årsringar.

Klubbmästarna planerar ett besök på Spårvägsmuseet i början av september. Inbjudan kommer att gå ut i mitten av augusti. Det kommer nog att bli en riktig nostalgitripp. Vem av årsringarna har inte skramlat fram på 4:ans spårvagn i en svunnen tid?


juli 2022
Styrelsen för Sällskapet Årsföreningarna genom
Ordf. Göran Vitell